PDA

View Full Version : ***(( *** WWW.AUTHENTIC.VN đồ hiệu nam,nữ đủ cả quần áo,belt,shoes văn phòng Dolce Gabbana Gucci Salvatore...full ảnh tại web mua bán yên tâm))))wwwauthenticcomvn
09-11-2012, 10:15 PM
WWW.AUTHENTIC.VN (http://WWW.AUTHENTIC.VN) -- WWW.AUTHENTIC.COM.VN (http://WWW.AUTHENTIC.COM.VN)

Là Diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam
1. Mua bán trao đổi hàng hiệu
2. Nói không với hàng fake
3. Bảo vệ người tiêu dùng
4. Website là 1 forum đầu tiên tại Việt nam chỉ cho phép đăng bán hàng hiệu,và có sự quản lý chặt chẽ của Ban Quản Trị
5. Những món hàng có dấu hiệu hàng nhái sẽ bị xóa và cảnh báo tới thành viên

http://img571.imageshack.us/img571/8048/authentic.gif

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Còn rất nhiều sản phẩm tại web được đăng bán bởi thành viên,dưới sự quản lý chặt chẽ của BQT
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/11/mr_521589_079c8c2b1788a8dd.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/11/mr_521589_9365141fa515c622.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_2e8266dbf76d2183.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_4c6a4503929c3802.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_9c06b403ce329d2c.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_a3d5203308030d4e.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_193d0b9679a0f9d3.jpg

http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_7c9a9ddeb0546c5a.jpg

http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_716c115753d20081.jpg

http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_a2c7cfb053aa463b.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_0b654c28d7460bc3.jpg

http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_15cfa5af07a87859.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_ec20ad6dfb4da961.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_7f34b47ea0eb68ad.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_8a22155be514767c.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_ca93fd03c61e760a.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_6932c31fd0277916.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_2938bae8d6b224df.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_b5099aaebf5b9c92.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_a758a1454fc72b6f.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_3d26cad6144be952.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_573723_7e20e2f5a1f2b55b.jpg

http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_521589_b0da7642e5de83df.jpg
http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/09/10/mr_521589_01c7010bfccf14a9.jpg